Kulttuurin vainioilta ja korpisoilta

Reijo Heikkisen kirja Kulttuurin vainioilta ja korpisoilta - Kirjoituksia Kajaanin ja Kainuun kulttuurihistoriasta on ilmestynyt 30.9.1998. Kirja on kovakantinen ja sen on painanut Gummerus Kirjapaino Oy. Julkaisijana on Lönnrot-instituutti / Oulun yliopisto. Kirjaa myy Oulun yliopisto. Kirjaa voi myös tiedustella hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Teoksessa käsitellään Kajaanin ja Kainuun monimuotoista ja värikästä kulttuurihistoriaa 1600-luvun historioitsija Johannes Messeniuksesta Turjanlinnan keisariin, kirjailija Ilmari Kiantoon. Kulttuurin merkkimiesten ja -naisten lisäksi teoksessa tarkastellaan taiteiden ja tieteiden sekä erilaisten sivistys- ja kulttuurilaitosten, kuten opettajankoulutuksen, kansakoululaitoksen, kirjastotoimen, teatterin ja elokuvan sekä sanoma- ja paikallislehdistön kehitystä Kajaanissa ja Kainuussa. Monipuolisen kuvituksen ohella tekstiä elävöittävät kainuulaissyntyisten ja Kainuussa vaikuttaneiden merkkihenkilöiden elämänvaiheisiin liittyvät kulttuurikaskut. Teoksen on kirjoittanut Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksella ja Lönnrot-instituutissa työskentelevä dosentti Reijo Heikkinen, joka on laatinut useita Kainuun historiaan liittyviä tutkimuksia. Kirja sopii kaikille Kajaanin ja Kainuun kulttuurihistoriasta kiinnostuneille, ennen muuta opetus- ja matkailukäyttöön. Teoksen on julkaissut Kajaanissa toimiva Oulun yliopiston Lönnrot-instituutti.

Reijo Heikkinen

 

 


Last update 08.09.2003